Zašto je bolje sejati sertifikovano seme soje? – Selsem soja

Od koje godine zvanično postoji Selsem soja, a kada je postala deo kompanije Delta Agrar?

Selsem soja ima dugu tradiciju preko 50 godina, još od 1973. godine. Od tada, neprestano se radi na razvoju sorti soje koje se odlikuju najvišim prinosom i otpornošću na nepovoljne uslove gajenja kao i na bolesti. Prva sorta koja je registrovana bila je Zvečka 73, koja je ujedno i prva priznata sorta u tadašnjoj Jugoslaviji čiji je autor bio dr Vladan Plazinić.

Od 2011. Selsem je deo kompanije Delta Agrar. Dorada semena obavlja se u doradnom centru Delta Seme u Somboru, na modernim mašinama i po proverenoj tehnologiji. Na kraju tog puta dobijamo seme ujednačenog kvaliteta, koje ima propisanu klijavost, energiju klijanja i masu 1.000 zrna.

Na kojim tržištima je Selsem soja zastupljena?

Trenutno izvozimo u Italiju, Hrvatsku, BiH, Rumuniju, Slovačku, Mađarsku, Rusiju, Ukrajinu, Grčku i intenzivno radimo na pozicioniranju našeg sortimenta u Austriji, Francuskoj i u poslednje 3 godine imamo oglede u SAD. U Italiji su od pre dve-tri godine uglavnom bile zastupljene sorte kasnije vegetacije, međutim registracijom sorte Maestral koja pripada 000 grupi zrenja u Evropskoj Uniji i njenim testiranjem na velikom broju lokaliteta, sorta Maestral je pokazala izvanredne rezultate i u redovnoj setvi sa prinosom od preko 5400 kg/ha i u postrnoj setvi sa prinosima preko 3500 kg/ha. Zbog svega ovoga Maestral postaje pored Dukata, omiljena sorta za italijanske farmere. Izazovno tržište predstavlja i Rumunija, gde soja iz godine u godinu zauzima sve veće površine. Naš sortiment je pokazao izuzetnu adaptibilnost i stabilnost u različitim agroekološkim uslovima Rumunije, kao što su istočni deo Botošani, Jaši, Galaci, Braila zatim u centralnom delu Rumunije, okolina Bukurešta i naravno u zapadnom delu Rumunije- Rumunski Banat, Temišvar, Arad, Oradea, Kareja. U Mađarskoj, u poslednje tri godine kroz oglede uspeli smo da pokažemo sve vrednosti našeg sortimenta, čak i u poređenju sa ostalim svetskim kućama koje se bave selekcijom soje, tako da rezultate našeg rada očekujemo ove godine i u narednom periodu. Mađarska predstavlja izazovno i interesantno tržište za proizvodnju soje. Slovačka je zamlja gde se soja trenutno gaji na 80.000 ha, a s obzirom na njen severniji položaj i mogućnost setve samo ranih sorti, vidimo idealnu šansu za sortu Maestral, kojoj odgovaraju ovakvi uslovi gajenja što se i pokazalo i kroz rezultate u komisiji za registraciju.

Da li nam možete reći nešto više generalno o osobinama sorti Selsem soje?

Sorte soje Selsem, danas znače stabilnost, prilagodljivost različitim uslovima gajenja i potencijal za visoke prinose. Poslednjih nekoliko godina registrovali smo veliki broj sorti ultra kratke i kratke vegetacije kao što su Maestral, Panonka, Pasat, Dana i Pelikan gde smo uspeli da podignemo njihov proizvodni potencijal i približimo ga sortama srednje i srednje duge vegetacije koje u promenjenim agroekološkim uslovima, kao što su sve češće suše u poslednjih desetak godina, daju stabilne i ekonomski opravdane rezultate.

Koje grupe zrenja su zastupljenje u Vašem sortimentu?

U našem sortimentu zastupljene su sorte svih grupa zrenja koje se seju u Republici Srbiji kao što su 000 grupa zrenja, pre svega namenjena za postrnu setvu. Ovoj grupi pripada sorta Maestral koja pored postrne setve, dobre rezultate pokazuje u ranoj i zakasneloj setvi. Maestral se takođe može pohvaliti krupnim semenom, a proizvodni potencijal je preko 4,5 t/ha što je za ovu grupu zrenja izuzetno visok rezultat.

00 grupa, prisutne su sada već popularne sorte Pasat i Panonka. Odlika sorte Pasat je karakteristična velika plastičnost i adaptibilnost u različitim uslovima gajenja, izuzetno velika produkcija mahuna, kao i visoka tolerantnost na pucanje mahuna dok je Panonka pogodna za redovnu, zakasnelu, naknadnu i postrnu setvu. Visok proizvodni potencijal karakteriše i jednu i drugu sortu.

0 grupi zrenja Selsem brend ima 3 sorte – Dukat, Danu i PelikanDukat, kao najzastupljenija sorta ove grupe zrenja u izvozu, odlikuje se velikom adaptilnošću i stabilnošću u različitim uslovima gajenja. Ostvaruje neverovatne prinose, preko 5 t/ha. Sorta Dana je, takođe, adaptibilna i sadrži veliki broj mahuna po etaži. Pelikan je sorta novije genetike i visokog proizvodnog potencijala, vrlo intenzivna sorta koja, u odnosu na druge sorte, razliku u prinosu ostvaruje u povoljnim uslovima gajenja.

I grupi zrenja, gde su prisutne čak 4 sorte: već dokazane: Galeb, Vihor i Posejdon i nova sorta Monsun. Galeb, kao najpopularnija sorta u Italiji, sa proizvodnim potencijalom preko 5 t/ha, lider je u proizvodnji u humidnim uslovima. Vihor i Posejdon po ostvarenim rezultatima u komisijskim i predkomisijskim testovima daleko prevazilaze standard I grupe zrenja, te se sa pravom očekuje da će zauzeti značajno mesto na proizvodnim površinama kod naših farmera. Sorta Monsun koja je registrovana početkom 2022. godine, koja pripada I grupi zrenja, izuzetno je stabilna i vrlo adaptibilna sorta u različitim agroekološkim uslovima gajenja. Odlikuje se braon dlačicama, visokim stablom, kratkom internodijom i velikim brojem etaža. Sorta je tolerantna na poleganje i važnije ekonomski značajne patogene.

II grupi zrenja Selsem brend nudi 3 sorte. Sorta Beta odlikuje se visokom tolerantnošću na poleganje kao i na pucanje mahuna, i karakteriše je preko 40% mahuna sa 4 semena. Gorštak je kasna sorta koja ima proizvodni potencijal preko 5,5 t/ha. Volođa je intenzivna sorta koju kao i Pelikan odlikuje izuzetna tolerantnost na poleganje, visoka tolerantnost na pucanje mahuna, i proizvodni potencijal je preko 5 t/ha.

Koliki je udeo Selsem soje na domaćem tržištu i kakvi su Vaši planovi za budućnost?

Učešće Selsem soje je oko 30 % na domaćem tržištu. Takođe raste udeo na izvoznim tržištima gde imamo izvanredne rezultate, na šta smo posebno ponosni.  Rast interesovanja za soju se vidi i kod domaćih poizvođača jer soja ima stabilnu cenu i stabilne prinose.

Trenutno, najveći izazov nam je približavanje naše Selsem soje farmerima koji seju nesertifikovano seme jer je to i dalje najveći izazov svih sertifikovanih proizvođača na tržištu Srbije. Svako ko teži vrhunskim rezulatima, mora imati na umu da su dobri preduslovi neophodni da bi se oni ostvarili, a sertifikovano seme je jedan od njih.

Koja je Vaša lična preporuka za sve koji se razmišljaju da li da seju soju po prvi put ove godine, ili za one koji već godinama seju?

Soja je usev koji ima stabilne prinose i najstabilniju cenu od svih ratarskih kultura. Setvom soje možete uspešno isplanirati i dobru proizvodnju naredne godine. Odličan je predusev za većinu ratarskih kultura jer ostavlja dosta azota u zemljištu, što je danas naročito značajno zbog cene azotnih đubriva. Nezamenljiva je u ishrani životinja i ljudi, jer jedino sojini proteini mogu zameniti protein animalnog porekla i sa pravom soju zovu biljkom budućnosti. Srbija poseduje sve preduslove za uspešno gajenje ove dragocene ratarske biljne vrste, zbog povoljnih agroekoloških uslova i adekvatnog sortimenta koje je već dokazan, poput Selsem soje.