PASAT (00)

RANA SORTA

Sorta koju odlikuje izrazito grananje i krupno okruglo seme, registrovana početkom 2019. godine.
U praksi dužina vegetacije je prelaz 00 i 0 grupe zrenja pa je samim tim pogodna za gajenje u svim uslovima redovne, zakasnele i postrne setve.

  • Visok proizvodni potencijal (> 4,5t/ha)
  • Izraženo grananje
  • Sorta krupnog okruglog semena
  • Velika produkcija mahuna
  • Visoko tolerantna na poleganje
  • Visoko tolerantna na pucanje mahuna
  • Preporučeno vreme setve – april (može se sejati i u maju)

Preporučena gustina setve: 500.000 biljaka / ha

Registrovana u:

 

Srbija

Mađarska