GORŠTAK (II)

KASNA SORTA

Kasna sorta visokog potencijala rodnosti, preko 5,5 t/ha. Odlikuje se visokom prvom rodnom etažom, pa su žetveni gubici smanjeni na minimum.

  • Izuzetno visok proizvodni potencijal (>5,5t)
  • Vrlo robusna sorta visine i preko 1,5 m u humidnim uslovima gajenja
  • Odlikuje se dobro razvijenim korenovim sistemom, velikim brojem etaža, uspravnim stablom i velikim brojem mahuna
  • Visoka prva rodna etaža >15 cm pa su žetveni gubici smanjeni na minimum
  • Tolerantna na pucanje i otvaranje mahuna
  • Visoko tolerantna na poleganje
  • Preporučljivo vreme setve je april mesec

Preporučena gustina u žetvi: 400.000 biljaka / ha

Registrovana u:

 

Srbija

Hrvatska

Mađarska