DANA (0)

RANA SORTA

Veoma adaptibilna sorta sa visokim proizvodnim potencijalom. Odlikuje se kratkom internodijom i velikim brojem mahuna po etaži.

  • Visok proizvodni potencijal (> 4,5t/ha)
  • Širi reon gajenja – izuzetno plastična sorta
  • Visoka adaptibilnost
  • Izuzetno tolerantna na poleganje kao i na pucanje mahuna
  • Sorta racionalnog stabla
  • Veliki broj mahuna po etaži i kratka internodija
  • Preporučeno vreme setve – april (može se sejati i u maju)

Preporučena gustina u žetvi: 450.000 biljaka / ha

Registrovana u:

   

Srbija