MONSUN (I)

SREDNJE KASNA SORTA

Sorta novije genetike u Selsem portfoliju, visokog proizvodnog potencijala. Sorta Monsun je izuzetno tolerantna na poleganje, pucanje mahuna i veoma je tolerantna na ekonomski značajne patogene.

  • Visok proizvodni potencijal (>6,0 t/ha)
  • Stablo je srednje visine sa kratkim internodijama i sa bočnim granama
  • Sorta sa srednje krupnim semenom
  • Tolerantna na poleganje kao i na ekonomski značajne patogene
  • Visok sadržaj ulja i proteina preko 60%
  • Visoko tolerantna na pucanje mahuna
  • Preporučeno vreme setve – april mesec

Preporučena gustina setve: 400.000 biljaka / ha

Registrovana u:

Srbija