VIHOR (I)

SREDNJE KASNA SORTA

Jedna od novijih sorti u Selsem portfoliju visokog proizvodnog potencijala. Odlikuje se srednjom visinom stabla sa dosta mahuna po spratu i vrlo krupnim semenom. Sadržaj ulja i proteina kod ove sorte je preko 60%.

  • Visok proizvodni potencijal (5 t/ha)
  • Odlikuje se srednjom visinom stabla
  • Sorta sa krupnim semenom
  • Tolerantna na poleganje kao i na ekonomski značajne patogene
  • Sadržaj ulja i proteina preko 60%
  • Visoko tolerantna na pucanje mahuna
  • Preporučeno vreme setve – april

Preporučena gustina u žetvi: 400.000 biljaka u aridnim uslovima.

Registrovana u:

Srbija

Italija