NAUTILUS (00)

RANA SORTA

Naša nova sorta dve nule dužine vegetacije, namenjena i redovnoj i postrnoj setvi. Visoko otporna na poleganje i pucanje mahuna.

  • Visok proizvodni potencijal (>5,0 t/ha)
  • Sorta namenjena redovnoj i postrnoj setvi
  • Bez bočnih grana
  • Sorta sivih dlačica,umerene visine stabla i kratkih internodija
  • Odlikuje se krupnim semenom
  • Visok sadržaj ulja i proteina preko 60%
  • Visoka otpornost na poleganje kao i na pucanje mahuna

Preporučena gustina setve: 500.000 biljaka / ha

Registrovana u:

Srbija