O doradnom centru

Doradu semenske soje, pšenice i ječma obavljamo u našem doradnom centru Delta Seme u Somboru. U proces dorade ulazi samo seme najboljih proizvođača, i seme sa najboljih parcela.

Već 15 godina kao rezultat primene najviših standarda, najmodernijih mašina i proverene tehnologije dobijamo seme ujednačenog kvaliteta, koje poseduje propisanu klijavost, energiju klijanja i masu 1.000 zrna.

Specifičnost naše dorade semenske soje ogleda se u sprovođenju inokulacije semena već u doradnom centru, što znatno olakšava rad na njivi i smanjuje vreme i troškove proizvođača.

Trenutno, kapacitet svih silosa iznosi preko 6.000 tona, dok se magacinski prostor prostire na čak
9.500 kvadratnih metara. Doradni centar poseduje 2 odvojene linije za doradu semena.

Kontinuiranim ulaganjem u razvoj tehnologije i proširenje kapaciteta zadobili smo poverenje najpoznatijih svetskih brendova poput Cimbria, Concetti, Premier Tech, Kongskilde.