MAESTRAL (000)

ULTRA RANA SORTA

Maestral je izuzetno rani materijal, namenjen za redovnu, naknadnu i postrnu setvu. Odlikuje se visokim proizvodnim potencijalom i velikom produkcijom bočnih grana.

  • Visok proizvodni potencijal (> 4,5t/ha)
  • Namenjen za postrnu setvu, a odlične rezultate daje i u ranoj i u zakasneloj setvi
  • Veoma krupno seme
  • Velika produkcija bočnih grana
  • Ravnomerno sazrevanje
  • Visoka otpornost na pucanje mahuna kao i na poleganje

Preporučena gustina u žetvi: 500.000 biljaka/ha

Registrovana u:

 

Srbija