PELIKAN (0)

RANA SORTA

Sorta novije genetike i visokog proizvodnog potencijala. Odlikuje se srednjom visinom stabla i vrlo krupnim semenom. Sadržaj ulja i proteina kod ove sorte je preko 60%.

  • Visok proizvodni potencijal (> 4,5t/ha)
  • Odlikuje se srednjom visinom stabla
  • Sorta sa vrlo krupnim semenom
  • Tolerantna na poleganje kao i na ekonomski značajne patogene
  • Sadržaj ulja i proteina preko 60%
  • Visoko tolerantna na pucanje mahuna
  • Preporučeno vreme setve – april (može se sejati i u maju)

Preporučena gustina u žetvi: 450.000 biljaka / ha

Registrovana u:

Srbija