000 Grupa zrenja

MAESTRAL (000)

Maestral je izuzetno rani materijal, namenjen za redovnu, naknadnu i postrnu setvu. Odlikuje se visokim proizvodnim potencijalom i velikom produkcijom bočnih grana.

Vrhunska selekcija

Izuzetan kvalitet semena

Inokulisano seme

Naš tim

Naš tim čine posvećeni i lojalni ljudi, timskog duha i jasnih prioriteta, ljudi koji se brzo prilagođavaju promenama. Naš tim čine ljudi koji vole zemlju!