VOLOĐA (II)

KASNA SORTA

Intenzivna sorta druge grupe zrenja koju odlikuje stablo sa kratkim internodijama i velikim brojem mahuna po etaži. Izuzetno otporna na poleganje i pucanje mahuna.

  • Visok proizvodni potencijal (> 5t/ha)
  • Odlikuje se racionalnom visinom stabla sa kratkim internodijama i velikim brojem mahuna po etaži
  • Izuzetno otporna na poleganje i u humidnim uslovima gajenja
  • Procenat ulja i proteina > 60%
  • Visoko tolerantna na pucanje mahuna
  • Preporučljivo vreme setve je april mesec

Preporučena gustina setve: 400.000 biljaka / ha

Registrovana u:

 

Srbija

Hrvatska