II Grupa zrenja

BETA (II)

Odlikuje se kopljastim listom i robusnim stablom umerene visine sa grozdastim cvastom u vrhu. Izuzetno otporna na poleganje i pucanje mahuna.

GORŠTAK (II)

Kasna sorta visokog potencijala rodnosti, preko 5,5 t/ha. Odlikuje se visokom prvom rodnom etažom, pa su žetveni gubici smanjeni na minimum.

VOLOĐA (II)

Intenzivna sorta druge grupe zrenja koju odlikuje stablo sa kratkim internodijama i velikim brojem mahuna po etaži. Izuzetno otporna na poleganje i pucanje mahuna.

Vrhunska selekcija

Izuzetan kvalitet semena

Inokulisano seme

Naš tim

Naš tim čine posvećeni i lojalni ljudi, timskog duha i jasnih prioriteta, ljudi koji se brzo prilagođavaju promenama. Naš tim čine ljudi koji vole zemlju!