Dunav Soja je evropska, neprofitna organizacija koja okuplja mnoge zainteresovane strane kako bi podržala evropsku proteinsku tranziciju, sa posebnim fokusom na održive evropske BEZ GMO proizvode od soje. Osnovana u Beču, sa regionalnim kancelarijama u Srbiji, Ukrajini i Moldaviji, ova organizacija okuplja više od 280 članica u 25 zemalja, 866 partnera i vlade 24 evropske države kako bi ostvarila svoju zajedničku viziju.

Misija organizacije je podržati partnere i članice u suočavanju sa društvenim, ekonomskim i ekološkim izazovima u vezi sa proizvodnjom i potrošnjom soje.

Na ovoj skupštini i umrežavanju prisustvovao je i Selsem tim koji je bio tu da odgovori na sva pitanja zainteresovanih.