Predstavnici Selsem soje na 11. svetskom kongresu soje.
Konferencija se održava od 18. do 23. juna 2023. godine u Beču – centru inovacija i istraživanja u Austriji i Evropi, koji je poznat po svojoj kosmopolitskoj atmosferi.
Ovaj važan naučni događaj u Evropi predstavlja posebnu čast i veoma cenjeno priznanje za unapređenje međunarodne saradnje koju neguje evropska istraživačka zajednica za soju.
Lokalni organizacioni komitet i naučni komitet ulažu napore kako bi stvorili stimulativno naučno, društveno i kulturno iskustvo za sve učesnike konferencije, koji će se ovde sastati.
Cilj ovog susreta jeste prevazilaženje sadašnjih i budućih izazova u proizvodnji soje, važne komponente u ljudskoj i životinjskoj ishrani.