Soja je jedna od najznačajnijih ratarskih kultura na svetskom nivou, a optimalan rok setve ove biljke zavisi od geografskog položaja, sorte, zemljišta i klimatskih uslova. U ovom tekstu ćemo istražiti uticaj vremena setve, dubine setve, gustine setve i količine semena na rast, razvoj i prinos soje.

Areal gajenja soje se prostire kroz razna klimatska područja, te optimalni rokovi setve zavise od geografskog položaja, sorte, cilja gajenja i klime. Pošto su najveće površine pod sojom bile u tzv. Američkom kukuruznom pojasu (Ilinois, Iowa, Minesota, Indiana, Misuri) znači da su uslovi za rast i razviće ova dva useva slični, pa je optimalni rok setve soje određen prema setvi kukuruza.

Ispitujući uticaj vremena setve na dužinu vegetacije i prinos soje, dolazimo do zaključka da je za uslove Vojvodine optimalni rok setve srednje ranih i kasnih sorti prva polovina aprila, a u izrazito povoljnim godinama poslednja dekada marta. Međutim, rane sorte soje, pošto nisu osetljive na odlaganje setve, mogu se sejati i posle srednje ranih i kasnih sorti tj. u drugoj polovini aprila. Vreme setve soje značajno utiče na porast, razviće i prinos, te prinos zrna ima tendenciju smanjenja sa zakašnjenjem setve.

Vreme setve soje je bolje vezivati za temperaturu zemljišta nego za kalendarski datum. Nije preporučljivo sejati soju dok temperatura zemljišta ne dostigne 10 do 12°C i ima tendenciju rasta.
U našim uslovima, setva je često limitirana različitim faktorima, kao što su vremenske prilike u polju, ali se obavlja najčešće u toku aprila kada je setva kukuruza.

Dubina setve

Dubina setve je bitna da bi se obezbedilo ujednačeno nicanje i postigao željeni sklop biljaka. Prilikom nicanja, soja izduživanjem hipokotila iznosi kotiledone iznad površine zemljišta. Hipokotil, do tada savijen u luk, treba da se ispravi i probije sloj zemljišta kojim je prekriven. Ukoliko je seme posejano duboko, a zemljište pri tome hladno, nicanje će trajati dugo i može doći do oštećenja klijanca. Ukoliko je zrno posejano suviše plitko, postoji mogućnost isušivanja površinskog sloja zemljišta što može da uspori klijanje ili dovede do sušenja već izniklog klijanca. Optimalna dubina za setvu soje u našim uslovima je od 4 do 5 cm. Dublja setva se preporučuje na lakšim i suvljim, a nešto plića na hladnijim i zbijenim zemljištima. Bitno je da dubina setve bude ujednačena, kako bi, posle kiše, nicanje bilo ujednačeno.

Gustina setve i količina semena

Jedan od ključnih faktora visokog prinosa je optimalan broj biljaka po jedinici površine. Taj broj je potrebno u svakom agroekološkom rejonu usaglasiti sa sortom, sistemom obrade, raspoloživom mehanizacijom, količinom padavina, mineralnom ishranom, zaštitom od korova i štetočina. Naš savet proizvođačima je da ispoštuju preporučen sklop biljaka u žetvi i spram toga računaju normu setve.

Na Selsem sajtu putem sledećeg linka možete izračunati gustinu setve i količinu semena za setvu kalkulator setve

Vreme, dubina, gustina setve i količina semena su ključni faktori za visok prinos soje. U cilju postizanja visokih prinosa, Selsem vam nudi kalkulator setve koji možete pronaći na našem sajtu.
Kao lider u proizvodnji semena soje u regionu, Selsem nudi širok asortiman sorti soje, različitih grupa zrenja za različite klimatske uslove i potrebe gajenja. Pozivamo vas da istražite našu ponudu i javite nam se radi kupovine putem mejla selsemsoja@deltaagrar.rs ili pozivom na broj 011 201 23 00.