Goran Vučetić 

Direktor prodaje 

Miroslav Nikolić

Rukovodilac prodaje za Južni Banat i Centralnu Srbiju

Igor Tumbas

Rukovodilac sem. proizvodnje i dorade

Dr Srđan Anđelović

Rukovodilac selekcije

Dane Čavić

Koordinator sem. proizvodnje

Mirko Inđić

Stručni saradnik na selekciji soje

Bojan Bajić

Saradnik na selekciji soje

PRODAJNI TIM

Nemanja Kondić

Regionalni menadžer prodaje
Severna i Zapadna Bačka
064/ 882 66 45

Jasmina Kulpinac

Regionalni menadžer prodaje
Srednji i Severni Banat
065/311 53 86

Nikola Petrović

Regionalni menadžer prodaje
Južni Banat
065/965 20 73

Goran Mihajlija

Regionalni menadžer prodaje
Mačva i Zapadna Srbija
065/850 67 94

Perica Grujin

Regionalni menadžer prodaje
Srem
063/429 455

Petar Rajić

Regionalni menadžer prodaje
Južna Bačka
064/882-0173

Jovica Petković

Regionalni menadžer prodaje
Centralna i Istočna Srbija
065/380 29 29

Nikola Radovanović

Regionalni menadžer prodaje
Centralna i Južna Srbija
065/332 29 08

Nataša Pantić

Menadžer izvoza i marketinga
Inostrana tržišta
065/216 56 84